Picture of the author

Category

Truyền thông xã hội

tin nhắn Facebook

Bạn có thể tích hợp nhiều tài khoản Facebook với SaleSmartly để xem và trả lời các nhận xét về bài đăng của mình trong thời gian thực. Bằng cách này, bạn có thể nhanh chóng giải quyết các đánh giá tiêu cực, bảo vệ hình ảnh trước công chúng của mình và nỗ lực giải quyết các vấn đề của khách hàng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bộ lọc từ khóa để xác định khách hàng quan tâm đến sản phẩm của mình, tự động gửi tin nhắn riêng tư và tham gia vào các cuộc trò chuyện sâu hơn với họ.

Picture of the author

Cải thiện dịch vụ khách hàng xã hội của bạn

Khi kết nối Facebook Messenger với SaleSmartly, bạn chỉ cần nhận tất cả tin nhắn Facebook trên một giao diện. Không còn phải chuyển sang đăng nhập vào ứng dụng Facebook Messenger và không còn lo lắng về việc tin nhắn bị bỏ lỡ. Điều này có thể giúp bạn tăng tỷ lệ phản hồi và cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn.

Picture of the author

Khuyến khích sự tham gia của khách hàng và nâng cao hình ảnh công khai của bạn

Với tính năng tích hợp Facebook của SaleSmartly, bạn có thể xem và trả lời các bài đăng và nhận xét trong thời gian thực. Nếu bạn nhận được khiếu nại của khách hàng trên trang Facebook của mình, bằng cách sử dụng SaleSmartly, bạn có thể theo dõi tất cả các nhận xét, xử lý các nhận xét tiêu cực và bảo vệ hình ảnh trước công chúng của mình.

Picture of the author

Thống kê người hâm mộ chủ nhà

Một giao diện nhanh chóng và dễ dàng xem người hâm mộ mới của tất cả các tài khoản FB, để bạn có thể hiểu rõ hơn về hoạt động của tài khoản FB.

Picture of the author

Quản lý tài khoản Facebook

Bạn có thể đặt xem có bật tính năng nhận xét bài đăng trên Messenger và FB hay không tùy theo nhu cầu kinh doanh của mình và bạn có thể định cấu hình dịch vụ khách hàng để dễ dàng quản lý tài khoản FB của mình.