Picture of the author

Category

Truyền thông xã hội

Instagram

Xem bài đăng, trả lời tin nhắn, nhận xét riêng tư và trả lời trực tiếp từ bên trong SaleSmartly để giao tiếp tốt với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của bạn.

Picture of the author

Không cần quá trình tự động tạo mã

Tùy chỉnh và nhanh chóng xây dựng các cuộc hội thoại được cá nhân hóa trong giao diện dựa trên sơ đồ; Nếu người dùng IG gửi cho bạn một tin nhắn với một từ khóa hoặc cụm từ cụ thể được xác định trước, nó sẽ kích hoạt quá trình tự động hóa tin nhắn, toàn bộ cuộc trò chuyện và hoạt động kinh doanh. Trả lời ngay lập tức cho tất cả những người đề cập đến tài khoản của bạn trong câu chuyện: Chỉ cần gửi tin nhắn cảm ơn để bắt đầu toàn bộ cuộc trò chuyện tự động.

Picture of the author

Nắm bắt thông tin khách hàng

Nhận email hoặc số điện thoại của khách hàng trong khi trò chuyện và lưu nó vào hệ thống CRM của SaleSmartly. Bạn cũng có thể xem và quản lý thông tin khách hàng trong hệ thống CRM.

Picture of the author

Trò chuyện trực tiếp

Thiết lập số lượng thành viên nhóm không giới hạn để cộng tác và trò chuyện trực tiếp với người dùng Instagram trong thời gian thực.