Picture of the author

Category

Truyền thông xã hội

Đường kẻ

Tỷ lệ thâm nhập cao tới 90% của hơn 21 triệu người dùng Đài Loan tập trung trên LINE, bạn có theo kịp không?

Picture of the author

Đáp ứng tự động

Robot giải quyết hơn 70% các vấn đề lặp đi lặp lại, giảm gánh nặng nhân lực phục vụ khách hàng. Kết nối các hộp thoại để dễ dàng tương tác với khách hàng mà không sợ bị chặn.

Picture of the author

Quản lý danh sách

Hiển thị rõ ràng thông tin khách hàng, hồ sơ tương tác, nhãn, theo dõi duyệt web, hiểu sâu về nhu cầu khách hàng, khai thác khách hàng quan tâm.