Picture of the author

Category

Truyền thông xã hội

API doanh nghiệp WhatsApp

Tự động hóa hoạt động tiếp thị, bán hàng, dịch vụ và hỗ trợ với nền tảng API WhatsApp Business để cá nhân hóa hoạt động giao tiếp và bán được nhiều hàng hơn.

Picture of the author

Tiếp thị cá nhân hóa

Sử dụng thẻ để nhóm khách hàng trong cơ sở dữ liệu WhatsApp và tùy chỉnh các tin nhắn quảng cáo WhatsApp tương ứng theo các nhóm người dùng khác nhau để khách hàng có thể tìm hiểu về chiến dịch dưới dạng tin nhắn được cá nhân hóa.

Picture of the author

Tùy chỉnh mẫu gửi

Tùy chỉnh các mẫu được cá nhân hóa với sự hỗ trợ thêm siêu liên kết và nút trả lời nhanh để bạn có thể gửi tin nhắn dễ dàng hơn. Các mẫu chỉ mất 1-5 phút để vượt qua quá trình xem xét, cho phép bạn nhanh chóng đưa chúng vào sử dụng cho doanh nghiệp.

Picture of the author

Nút trò chuyện WhatsApp

Bạn có thể tùy chỉnh nội dung trả lời và thêm các nút theo nhu cầu của khách hàng, đồng thời giúp dịch vụ của bạn linh hoạt và hiệu quả hơn thông qua chức năng trả lời tự động WhatsApp. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể bắt đầu tương tác với khách hàng trên toàn thế giới.

Picture of the author

Làm việc nhóm nhiều người

Tự động điều chỉnh số phiên mà mỗi khách hàng có thể nhận được dựa trên mức độ dịch vụ khách hàng và khối lượng công việc để nâng cao hiệu quả và sự hài lòng của dịch vụ khách hàng.

Picture of the author

Lưu trữ nội dung phiên trò chuyện

Giám sát, lưu giữ và phân tích thời gian thực thông tin liên lạc của nhân viên và khách hàng để người giám sát tiến hành kiểm tra chất lượng, kiểm soát rủi ro và cải thiện dịch vụ.